За нас

11 Ное.

Архитектурно бюро БН-проект е основано през 2003 г. от
арх. Боряна Байчева арх. Боряна Байчева  и Никола Николоварх. Никола Николов

Основната дейност на бюрото е свързана с
градоустройственото и строителното проектиране.

Към нас можете да се обърнете за:
* консултации по градоустройствени и проектантски въпроси
* подробни устройствени планове (ПУП)
* проекти за жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения
* проекти за вътрешни преустройства на сгради
* интериор и визуална комуникация
* 3D модели на сгради

* * *

БН Проект ООД

Архитектурно бюро